DELA

Man dömd för misshandel av exfru

Mannen knäade sin exfru i ansiktet, slog hennes huvud mot ett trappräcke av metall, brottade ner henne på marken och tryckte en trädgårdsstol mot hennes hals.
Domen blev villkorligt fängelse och dagsböter.
Den nu 34-årige mannen stod åtalad i tingsrätten för två fall av misshandel, lindrig skadegörelse och brott mot besöksförbud. Händelserna inträffade den 28 april 2007 i en kommun på fasta Åland.
Mannen som förra veckan dömdes av tingsrätten hade en mycket konfliktfylld relation till sin exfru. Kvinnan är åtalad för att i ett annat ärende falskt ha angett mannen. Hennes dotter är dömd för osann utsaga vid domstol efter att ha vittnat i en vårdnadstvist där mannen och kvinnan var parter.
Tingsrätten har tagit bakgrunden i beaktande och granskat om det finns annan bevisning än de inblandades versioner som stöder berättelsen om vad som egentligen inträffat.

Stängdes ute
Mannen har berättat att han blev arg då den yngre kvinnan, på uppmaning av sin mor, inte lät honom komma in i huset. Han medger att han tog tag i den yngre kvinnans nacke, men nekar till att han skulle ha bänt ner henne. Tingsrätten tror dock på kvinnan och dömde mannen att betala henne 200 euro för sveda och värk.
Rätten finner det också styrkt att mannen två gånger har slagit sin exfrus huvud mot ett trappräcke av metall, att han knäat henne i ansiktet samt tryckt en trädgårdsstol mot hennes hals när hon låg på marken. Till följd av misshandeln fick kvinnan två stora bulor på vardera sidan av huvudet, hjärnskakning, klinisk näsfraktur och en skada på halskotpelaren.
Mannen har medgett att han slagit sönder exfruns backspegel på bilen med en påk.

Villkorligt
Det är graverande att våldet har riktats mot exfruns huvud och ansikte, anser tingsrätten.
Mannen dömdes till ett villkorligt fängelsestraff på tre månader och 15 dagar samt dagsböter på totalt 180 euro. Han ska dessutom betala för exfruns rättegångskostnader, ersätta henne med 1.350 euro för sveda, värk och tillfälliga men samt 200 euro för brottet mot besöksförbudet.

ANNIKA KULLMAN