DELA

Mäktigt riksdagsutskott till Åland

I dag och i morgon är riksdagens förvaltningsutskott på Åland. Ledamöterna ska bekanta sig med självstyrelsen och det åländska samhället.
Finansutskottet behandlar frågor som gäller regional- och kommunalförvaltning och kommer att inleda sin vistelse med ett besök i Brändö.
Utskottet kommer också att diskutera aktuella självstyrelsefrågor med politiker och tjänstemän, bland annat med talman Roger Nordlund, lantrådet Viveka Eriksson, EU-enhetschefen Sören Silfverström och lagutskottets ordförande Olof Erland. Också landshövding Peter Lindbäck medverkar.
Näringslivet representeras av bland andra Ålands industrihus vd Agneta Erlandsson-Björklund.
Utskottet har under året behandlat flera frågor som rör Åland. I våras tittade man till exempel närmare på det kompletterande förslaget till lotterilagen som, om det går igenom, kommer att skärpa straffbestämmelserna kring lotteriverksamheten. De frågorna får ledamöterna säkert anledning att diskutera närmare under fredagens möte med Paf:s vd Anders Ingves.

ANNIKA KULLMAN