DELA

Makt också utan styrelsepost

Ömsen och Alandiabolagen kan också framöver – i kraft av positionen som storägare – påverka styrelsesammansättningen i Ålandsbanken.
– Jag utgår från att jag är med i nästa nomineringskommitté, säger Göran Lindholm.
Göran Lindholm, vd för Ömsen, meddelade strax före bankens bolagsstämma i torsdags att han inte ställer upp för omval efter 13 år i styrelsen. Ett par veckor tidigare hade Alandiabolagens vd Leif Nordlund meddelat samma sak.
Alandiabolagen är näststörsta ägare i Ålandsbanken med 13,64 procent av rösterna. Ömsen är tredjestörsta ägare med 11,75 procent av rösterna. Största ägare är Anders Wiklöf med 24.07 procent av rösterna.

Internt dokument
Inom Ålandsbanken finns en instruktion, ett internt dokument, om hur nomineringsprocessen inför styrelsevalet på bolagsstämman ska gå till, berättar Göran Lindholm.
– De tre största ägarna, sett till röstetalet per den sista november året före, ska enligt instruktionen ingå i nomineringskommittén tillsammans med styrelseordföranden ifall han eller hon inte tillhör de tre största ägarna.
Således ska Anders Wiklöf, Leif Nordlund, Göran Lindholm och Kaj-Gustaf Bergh bilda nomineringskommitté inför nästa års styrelseval ifall instruktionen inte ändras.
De båda försäkringsbolagen har alltså mycket att säga till om även om de inte är representerade i styrelsen, kan man konstatera.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre