DELA

Makarna Weiss fick jordförvärvstillstånd

Efter många försök har Carita och Robin Weiss nu fått tillstånd att äga sin strandtomt i Lemland Järsö.
Det blev möjligt i och med landskapsregeringens nya praxis.
Beslutet fattades i tisdags av kansliminister Roger Eriksson (Lib) på administrationschef Sören Silverströms föredragning. Tillståndet gäller för fast bosättning.
Den drygt 2.000 kvadratmeter stora tomten har strand mot havet med cirka 50 meter strandlinje och tomten ligger inom planerat område. Förutom hus och kringbyggnader får också en strandbastu byggas.
Jordförvärvstillståndet har en lång historia. Tidigare har personer utan hembygdsrätt inte fått jordförvärvstillstånd för strandtomter för fast boende trots att tomterna legat inomplanerade bostadsområden.
Men efter att landskapsregeringen i augusti i år ändrade sin mångåriga praxis så att även strandtomter på planerat område får säljas till personer utan hembygdsrätt om avsikten är fast bosättning så ansökte makarna Weiss på nytt om tillstånd. Landskapsregeringens bedömning blev nu att sökandenas förvärv inte längre står i strid med jordförvärvslagens syfte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre