DELA

Majoriteten säger ja till kameraövervakning

73 procent säger ja till kameraövervakning på Torggatan, 27 procent nej.
Så blev resultatet när Nya Åland dubbelpejlade i går både på stan och på nätet.
Det blev alltså närmast en jordskredsseger för dem som tycker att det är okej om köpmännen sätter upp övervakningskameror på butiksstråket Torggatan.
Visst fastnar också vanligt hederligt folk på kamerabilderna, men fördelen överväger, ansåg nästan två tredjedelar av de hundra personer som tillfrågades i vår vanliga gatupejling vid lunchtid i går utanför Sittkoff-gallerian och de 200 Nyan-läsare som kryssade i enkäten på nätet under samma tid.

Liten skillnad
Det fanns för övrigt en liten skillnad mellan folket på gatan och nätläsarna: I gatuenkäten kryssade 75 procent i ja-rutan och 25 procent i nej-rutan och i nätenkäten var ja-sägarna 71,5 procent medan nej-sägarna var 28,5 procent.
I tabellen här invid har resultaten från båda enkäterna slagits ihop.
Generellt kan man säga att de som är skeptiska till övervakningen har tänkt över sin ståndpunkt mera noggrant. Ja-svaren kom mera spontant.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre
Anne Sjökvist