DELA

Majoritet vill ha Tullarns äng i Natura 2000

För första gången har förslaget om att införliva Tullarns äng i skyddsnätverket Natura 2000 fått majoritet i stadsstyrelsen.
Ärendet har dragits i långbänk i snart tio års tid, men kan avgöras slutgiltigt på fullmäktigemötet den 28 september.
Man kan verkligen tala om politisk långdans när det handlar om Tullarns ängs skyddsstatus. Socialdemokraterna har under alla år varit för att området ska införlivas i Natura 2000 och åtnjuta det skydd och den vård som förutsätts enligt nätverket medan andra partier har varit mer ljumma till förslaget.
Men på stadsstyrelsemötet den 2 september svängde liberalerna som tillsammans med socialdemokraterna röstade för att Tullarns äng ska ingå i Natura 2000 – mot tekniska verkens utredningar och stadsdirektörens förslag.

Olika åsikter
Så här säger Folke Sjölund (Lib), stadsstyrelsens första vice ordförande och den som la förslaget:
– Vi har haft lite olika åsikter i partiet och gruppen om vad som är klokast – räcker det nuvarande skyddet via stadsplanen eller inte? Vi har kommit fram till att vi ville ha ett starkare skydd för Tullarns äng. Dessutom har tekniska verken inte hittills haft resurser nog att sköta Tullarns äng på ett tillräckligt bra sätt.
Därför föreslogs på stadsstyrelsemötet att staden ska ansöka hos landskapsregeringen om att Tullarns äng ska anslutas till Natura 2000 samtidigt som ett särskilt budgetmoment ska tas in i nästa års stadsbudget för skötsel av stadens Natura 2000-områden Espholm, friluftsområdet på Järsö och Tullarns äng.
– Vi ser också att Tullarns äng behöver en restaurering som kommer att kosta 60.000-80.000 euro. Förslaget är att genomföra restaureringen som ett markprojekt inom EU, vilket betyder att staden kan ansöka om pengar via landskapet. Idén är att restaureringen ska genomföras tillsammans med landskapets naturvårdsbyrå.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre