DELA

Majoritet vill avskaffa garantilag

Alla lagtingsgrupper förutom socialdemokraterna vill avskaffa nivågarantilagen.
– Så vitt jag vet har ingen använt sig av lagen så det här kommer inte att betyda så hemskt mycket för ålänningarna, säger Gun Carlsson (C).
På måndagen skrev fem av de sex lagtingsgrupperna under den lagmotion som vill avskaffa nivågarantilagen. Liberalernas gruppledare Gunnar Jansson har skrivit motionen och kallade i går gruppledarna till möte. Samtliga partier närvarade men socialdemokraterna valde att inte skriva på förslaget.
Lagen är inte perfekt och helst skulle vi utveckla den, men inte skrota den helt som man gör nu. Om den avskaffas finns inga riktiga möjligheter för de i lagtinget som vill arbeta för folks sociala rättigheter, säger Barbro Sundback (S).
Övriga partier tycker att lagen, som infördes 1984, är en kvarleva från ett gammalt ekonomiskt system.
– Nu har vi visat att vi mycket väl klarar av att sköta vår ekonomi på Åland. Avskaffandet är ett naturligt led i utvecklingen av självstyrelsen, säger Gun Carlsson.
Hon tror inte att ålänningarna kommer att påverkas nämnvärt av att lagen försvinner eftersom det enligt henne egentligen aldrig är någon som använt sig av lagen.

Borgerlig panik
Men enligt Barbro Sundback är garantilagen vägledande och hon menar att detta är första gången som man aktivt försämrar socialpolitiken.
– De borgerliga partierna verkar ha fått panik, de har en stark vilja att försämra ålänningarnas sociala rättigheter.
Garantilagen garanterar att man på Åland ska ha minst lika bra förmåner som i riket inom motsvarande områden. Under våren har lagen aktualiserats i samband med diskussionerna kring den nya barnomsorgslagen och avbytarservicen inom jordbruket.
Motionen behandlas i lagutskottet senare i veckan.

Tanja Lönnqvist