DELA

Maj-Len belönad med gröna pennan

Mellanhänder och handeln tar en oskäligt hög andel vilket höjer priserna på lokalproducerat livsmedel konstaterade Ålands producentförbund på sin höststämma i fredags.
Man delade också ut ett nyinstiftat pris till Maj-Len Lindholm för hennes insatser för lantbruket.
Ett 60-tal deltagare deltog i Ålands producentförbunds (ÅPF) höstmöte i fredags. På mötet diskuterade bland annat möjligheter att påverka inkomstnivåerna och förhållandet mellan producent och konsument.
Man konstaterade att enda sättet att öka inkomsterna är att få ut ett bättre pris för produkterna eftersom stöden sjunker hela tiden. ÅPF behöver få konsumenternas förståelse för den lokala produktionen genom exempelvis marknadsföring under Skördefesten och att återuppta Bonde i butik-konceptet. Konceptet innebär att bönderna går ut till butikerna och informerar kunderna om sitt kött eller sin mjölk.
På mötet konstaterade man även att på Åland och i Finland har man på många produkter bland de lägsta producentpriserna inom de gamla EU-länderna trots att det finns många faktorer som påverkar produktionskostnaderna höjande. De låga priserna märks inte i affärerna och mötet anser att mellanhänderna och handeln tar en oskäligt hög andel, till största delen beroende på den starka koncentrationen inom dagligvaruhandeln i Finland och på Åland.
ÅPF slog också fast att man söder den aktiva bonden.
– Vi vill inte ha en skillnad ifall man är en stor bonde eller liten bonde. Man är aktiv om man producerar livsmedel för den åländska marknaden och eventuellt för export, säger ÅPF:s vd Tage Eriksson.
Maj-Len Lindholm, länge medarbetare i Nya Åland och nu pensionerad, fick ta emot ett nyinstiftat pris kallat Årets gröna penna. Hon fick priset för sina insatser för att öka förståelsen för lantbrukets villkor.
– Maj-Len har genom åren via kolumner och insändare aktivt och på ett för allmänheten lättfattligt sätt gjort en stor insats för lantbruket och landsbygden, skriver man i pressmeddelandet.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Nina Smeds