DELA

Magnus Lundberg ledande revisor

Det gick som Nya Åland berättade om i fredags: Magnus Lundberg blir ledande revisor vid landskapets revisionsbyrå. Han trädde i tjänst i dag och förordnandet sträcker sig ett år framåt. Då räknar landskapsregeringen med att man ska ha genomfört omorganiseringen av revisionsbyrån och kan se på hur tjänsterna ska fördelas.
Magnus Lundberg driver en egen bokföringsbyrå och ska också sköta den vid sidan om sitt uppdrag som ledande revisor.
– Till Lundbergs viktigaste uppdrag hör att leda arbetet vid revisionsbyrån, den strategiska planeringen och styrningen samt sköta samarbetet med landskapsrevisorerna,. säger förvaltningschef Arne Selander.
Lundbergs tjänst är 40 procent och efter årsskiftet anställs ytterligare en person för att sköta de resterande 60 procenten. Vid revisionsbyrån finns två heltidstjänster. (ns)