DELA

Magert resultat av stans storsatsning på maritimprojekt

Storvulna planer, magert resultat.
När stadens projekt Maritima Mariehamn lanserades våren 2007 var tanken att Mariehamn skulle genomsyras av en tydlig maritim profil.
I dag – fyra år senare – har slutsumman landat på över 200.000 euro och resultaten lyser med sin frånvaro.
Så här drygt två år efter att projektledaren för Maritima Mariehamn slutade och staden firar sitt jubiluemsår frågar sig många vad det egentligen blev av allt. Mariehamns stad tar till sig av kritiken, men vill nyansera den.
– Resultatet i gatubilden är inte så långt gånget som man kunnat hoppas, men projektet har ändå satt spår i stadsarkitekternas arbete. De har hela tiden det maritima tänket med sig när de jobbar, säger Mariehamns kanslichef Emma Dahlén.
– I och med det lever projektet fortfarande på sätt och vis, tillägger hon.
Emma Dahlén tillhör den styrgrupp som ska kontrollera hur arbetet med Maritima Mariehamn fortskridit efter att projektet avslutats. Hon måste först ”skaka igång sin egen hjärna” för att dra sig till minnes hur projektet har gått.

Saknas pengar
Stora omkostnader är ett skäl till att konkreta resultat av projektet är få, hävdar hon.
– För att få saker och ting förverkligade måste man föreslå dem i den ordinarie budgetprocessen, och då ställs de mot andra saker som också kostar pengar, säger Emma Dahlén.
– Man skulle ju vilja se enorma resultat men de förändringar som föreslås i projektet är oerhört kostsamma och kräver långsiktig planering. Det finns inte pengar till allt på en gång.

Resultat
På frågan om hur Maritima Mariehamn konkret har påverkat stadsbilden, säger Emma Dahlén att nya trädäck har byggts mellan ÅSS och Pommern i Västra hamnen. Även området kring Viking Line och Birkas terminaler har fått en ny stenläggning.
– Där har det faktiskt blivit mycket finare. Det ser helt annorlunda ut i dag mot vad det gjorde förut.
Emma Dahlén fortsätter med att nämna lekplatsen som byggts i anslutning till Miramarparken, vars klätterställning ser ut som en båt
– Lekplatsen kunde ha haft en helt vanlig klätterställning.som inte är maritim.

Ingen kontakt
Nyan har upprepade gånger sökt projektledaren för Maritima Mariehamn, Britt Marie Trensmar, utan framgång.

Läs mer om projektet och vad Ålands näringsliv, stans näringslivsutvecklare och politker tycker i pappersversionen av dagens Nya Åland!

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@nyan.ax