DELA

Mackägare: Motorn skadas inte av E 10

Bilmotorerna skadas inte av att tankas med nya 95 E 10. Det som kan hända är att packningar går sönder, säger Roger Rundberg, innehavare av Rundbergs bil & service/St 1.
Han vill rätta till det som han ser som missförstånd kring den nya 95-oktaniga bensinen som innehåller upp till 10 procent etanol i stället för den tidigare som innehöll upp till 5 procent etanol.
– Man hör många som säger att de kör på 98:an för att inte förstöra bilen. Men det är fel. Motorerna kan inte ta skada av att tankas med den nya bensinen. Om man övergår till 98:an ”för säkerhets skull” blir det ju fel – dels kostar det mera, dels uppnås inte det miljömål som ställts upp.
Det som kan hända är att de gummipackningar som finns i motorerna och i bränslesystemet inte tål etanolen, och i så fall måste de ju bytas. Hans budskap är alltså att inget allvarligt händer även om man råkar tanka ”fel” någon gång. Om man gör det så kan man lätt spä ut etanolbensinen med högoktanigt bränsle när det finns rum att fylla på tanken.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre