DELA

(M) vill garantera studieplatser för unga

Sifferbetyg från åtminstone årskurs 4, garanterad studieplats efter gymnasiet och enhetlig skala på betygen i gymnasialstadiet.
Moderaterna på Åland har presenterat sitt nya utbildningpolitiska program.
Moderaterna på Åland har godkänt ett nytt utbildningspolitiskt program för sitt parti. Programmet presenterades förra veckan av bland annat Sture Skogberg, som har fungerat som ordförande för arbetsgruppen som tagit fram programmet.
Programmet behandlar grundskolan, gymnasialstadiet och högskolan.

Grundskolan
– Det behövs en översyn av målen inom grundskolan,säger Skogberg.
Målträngsel är uttrycket man använder i programmet. Målen i grundskolan måste bli färre och tydligare.Dessutom vill man att sifferbetyg kan ges från årskurs tre eller fyra beroende på om klasserna är sammanslagna i flera årskurser eller inte. Grundskolan ska vara sammanhållen med åk 1-9 skola gemensamt, där detta är möjligt.

Gymnasieskolan
Alla åländska ungdomar mellan 16 och 19 år ska ha en utbildningsgaranti, som ger rätt till tre års utbildning inom gymnasieskolans ram. Man ska erbjudas ett liknande alternativ om man inte får den plats man ansökt om.
Gymnasieskolan ska delas in i högskoleförberedande utbildning och yrkesutbildning, men det ska finnas maximala möjligheter att kombinera över gränserna. Vuxenutbildningen ska fungera inom hela gymnasieskolans utbud och redan inom gymnasialstadiet ska det finnas möjlighet till lärlingsavtal.
– Vi vill ha en ny utbildning som ska erbjudas redan när man söker efter grundskolan. Om det är till exempel 22 sökanden till fordonstekniska inriktningens 14 platser kan man skapa några platser till genom lärlingsavtal.
Det behövs också en enhetlig betygsskala för gymnasialstadiets skolor för att förenkla i samband med att olika skolor läser vissa ämnen tillsammans. Man vill också att betygsskalorna ska fastställas av lagtinget och inte av enskilda politiker eller tjänstemän eftersom (M) anser att det är en viktig fråga för de studerandes rättsskydd. Den betygsskala (M) förespråkar på gymnasialstadiet är 1-5.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds