DELA

(M) går emot ökad insyn när hamnen bolagiseras

När staden bolagiserar delar av sin verksamhet ska offentlighetsprincipen gälla på samma sätt i de verk som ombildas till aktiebolag.
Det har stadsstyrelsen bestämt efter omröstning.
Under den tid bolagiseringen har diskuterats i Mariehamns stad har frågor ställts hur det blir med tillämpningen av lagen om allmänna handlingars offentlighet, alltså rätten för var och en medborgare att få ta del av handlingar som berör stadens verksamhet. I ett aktiebolag är insynen betydligt mera begränsad i lag.
När stadsstyrelsen i torsdags behandlade två bolagiseringsärenden – digital agenda för Åland och Mariehamns hamn – fanns en beredning av tf stadsdirektör Emma Dahlén som mynnade ut i förslaget att ägarna, alltså stadens valda stämmorepresentanter i de olika bolagen, skulle ha rätt att få ut handlingar men ingen annan.
Men under mötet lades ett nytt förslag av ledamoten Bert Häggblom (Ob) om att bifoga två punkter till bolagsordningen i de blivande aktiebolagen:
– att aktiebolaget jämställs med de myndigheter som bolaget ersätter när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen och
– att den åländska förvaltningslagen ska tillämpas när någon begär att få ut handlingar från bolaget.
Förslaget fick majoritet vid omröstningen.
Moderaternas representanter Petri Carlsson, ordförande, och Nina Lindfors röstade för stadsdirektörens förslag och reserverade sig mot majoritetens beslut att tillåta möjligast största insyn i aktiebolagens verksamhet.
– Vi anser att stadsdirektörens förslag garanterar att stadsstyrelsen kan få ut information om aktiebolagen men vi har invändningar mot det förslag som vann omröstningen, säger han och lutar sig mot den beredning som tf stadsdirektören gjort, säger Petri Carlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre