DELA

Lyxig pensionärssatsning i naturskön utskärsmiljö

Ålandsbankens pensionsstiftelse har fått byggnadslov för stuga, bastu och båthus på Idskär i Lemland, Järsö.
Sammanlagt handlar det om över 330 kvadratmeter i ett område som enligt naturmiljöinventeringen borde bevaras obebyggt.
Ålands aktiebanks ABP’s pensionsstiftelse har ansökt om och beviljats byggnadslov för en satsning på holmen Idskär väster om Nåtö och Järsö i Lemland.
Enligt ansökningen handlar det om en fritidsstuga med torn på totalt 162,8 kvadratmeter, en bastu på 77,3 kvadratmeter och ett båthus på 73,5 kvadratmeter. I direkt anslutning till båthuset planeras dessutom ett utrymme för förråd/bastu på 23 kvadratmeter.
Den sammanlagda byggytan som planeras är drygt 336 kvadratmeter.
Området som berörs är 11,05 hektar stort och har i dag en byggnadsrätt på 1.660 kvadratmeter. Men i den delgeneralplan för området som Lemlands kommun håller på att göra har man hittills tänkt sig att Idskär skulle användas för i första hand friluftsaktiviteter. Bara mindre konstruktioner för fritidsbruk, som till exempel bryggor och eldstäder, skulle få byggas.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen