DELA

Lyssna mer på barnen

Föräldrar som curlar sina barn och beslutsfattare som bygger en lekpark intill en starkt trafikerad väg.
Båda fungerar som exempel på när barns behov försummas. Barnkonsekvensanalyser är lösningen, menar barnombudsmannen Ulla Rindler-Wrede och utredaren Thomas Larsson.
Barnombudsmannen och Rädda barnen höll i går ett seminarium i lagtinget för att diskutera barnkonsekvensanalyser. I konkreta ordalag handlar det om att lyssna mer på barnen och ta del av den forskning som finns på området.
– Vi lever i en era när barnen ses mer som objekt, säger Ulla Rindler-Wrede. Jag tror man missar att sätta sig in i barnperspektivet, vi glömmer bort vad som forskas fram och det är lätt att glömma bort att fråga barnen.
Ett sådant exempel märks genom den så kallade curlinggenerationen. På svenska SVT1 visas just nu programmet Ung och bortskämd där föräldrar skämt bort sina barn så till den grad att ungdomarna inte längre gör något som kan uppfattas ansträngande. Ett typiskt exempel på när föräldrar behöver sätta gränser för sig själva, menar Rindler-Wrede.
– Man behöver reflektera över vems behov det handlar om, föräldrarna eller barnens? Här blir det övertydligt att det är föräldrarnas behov som tillgodoses.
Inbjuden till Åland var Thomas Larsson, utredare vid svenska Trafikverket. Myndigheten har i många år arbetat med barnkonsekvensanalyser. Genom analyserna görs en prövning av vad som är barnens bästa.
– Vi behöver lista ut hur ett beslut kan komma att påverka barnen, säger han.
Tillvägagångssättet kan vara att helt enkelt åka ut till skolor och fråga barnen själva. Till det ska tillgänglig forskning och erfarenheter vägas in.
Ett exempel på ett beslut som tagits till synes helt utan hänsyn till barnperspektivet är Miramarparken mellan stadsbiblioteket och Alandica.
– Det är den mest bullriga och avgasiga platsen i Mariehamn och där väljer man att bygga en lekplats. Det är märkligt, säger Larsson och frågar sig vilket lekvärde platsen har.
Rindler-Wrede är lika kritisk.
– Vi kan ju säga som så att det är tur att den går att flytta.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall