DELA

Lyckta dörrar för våldtäktsmål

Det blev lyckta dörrar för en rättegång om en våldtäkt som skett vid en camping på Åland. Åklagaren Karl-Johan Nyholm motsatte sig sekretessen med motiveringen att ingendera parten är boende på Åland.
En estnisk man stod i fredags åtalad i Ålands tingsrätt för att ha våldtagit en minderårig finsk flicka vid en camping på Åland. Rättegången gick på svenska, finska och även på estniska med hjälp av en tolk. Flickans juridiska ombud Gard Larpes begärde att flickans identitet, rättegångshandlingarna och förhandlingarna skulle beläggas med sekretess. Motiveringen var att flickan var minderårig när den misstänkta våldtäkten skedde och är även minderårig nu.
– Fallet innehåller känsliga uppgifter om målsäganden, sade Larpes.

Vill ha offentligt
Den estniske mannens försvarare Trond Hornseth sade att mannen inte motsatte sig sekretessbeläggningen, vilket däremot åklagare Karl-Johan Nyholm gjorde.
– Att identiteten är sekretessbelagd är okej, men annars ser jag inte varför det ska vara sekretessbelagt. Ingendera av parterna är härifrån och huvudregeln är att det ska vara offentligt, sade Nyholm.
Gard Larpes påpekade att det inte hade någon betydelse att parterna inte är från Åland, uppgifterna kan man få tag på även i flickans hemort.
– Så boende har ingen betydelse.

Hemligt i 60 år
Efter en kort överläggning enades tingsrätten under ledning av tingsdomare Irina Wikström att rättegången hålls bakom lyckta dörrar och att rättegångshandlingarna ska vara sekretessbelagda i 60 år.
Om domen blir offentlig eller inte fattar tingsrätten beslut om senare och då blir ändå de handlingar som berör känsliga saker sekretessbelagda.
– Tingsrättens motivering är att det handlar om ett sexualbrott och det framkommer känsliga uppgifter om målsägandens privatliv och hälsotillstånd, sade Wikström.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax