DELA

Lyckat fiskeseminarium på Föglö

Bland annat fiskodling och -förädling, kustnära fiske och fisketurism var ämnen som diskuterades under veckans nordiska fiskeriseminarium på Föglö.
50 personer från Åland, Åboland, Nyland och Stockholmsregionen deltog i seminariet som ordnades av Nordiska skärgårdssamarbetet, Ålands landskapsregering och Östersjöfonden med stöd från Nordiska Ministerrådet.
– Skärgårdssamarbetets målsättning är att jobba för skärgårdsfrågor som är gemensamma för våra regioner. Fiskeriet är en sådan fråga, det är ju en traditionell ursprungsnäring i de här områdena. Därför ville vi ordna det här seminariet som en arena där hela bredden av experter, sakkunniga och involverade kunde sammanföras, säger Ester Miiros, samarbetschef på Nordiska skärgårdssamarbetet.
Under tisdagen och onsdagen höll många olika föreläsare korta anföranden. Bland annat föreläste Ålands fiskodlarförenings verksamhetsledare Rosita Broström om fiskodling- och förädling på Åland, Fredrik Lundberg, verksamhetsledare för Ålands fiskare, pratade om det kustnära fisket i dag, Ulf Rundberg diskuterade fisketurism och representanter från Stallhagen, Skärgårdssmak och Stockholms fiskmarknad talade om Konsumenten och småskalig förädling.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg