DELA

Lyckad ungdomssatsning mot våld

– De åländska beslutsfattarna måste inse att tjej- och killgrupper är billiga investeringar för ett bättre samhälle.
Fredsinstitutets projektsatsning på ungdomars beredskap att tackla olika former av könsrelaterat våld är framgångsrik. Men snart behövs nya huvudaktörer.
I tre års tid har Ålands fredsinstitut varit part i EU-projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”. Det handlar om ett interregprojekt med Lettland som i korthet går ut på att genom förebyggande arbete med unga människor öka respekten för jämställdhet i samhället och därmed och därmed motverka könsrelaterat våld.
Man har använt sig av den så kallade tjej- och killgruppsmetoden som stärker ungdomarnas självkänsla, utvecklar deras möjligheter att hantera konflikter och som lär dem att ifrågasätta och göra sina egna val och ställningstaganden. Gruppledare har utbildats och flera tjej- och killgrupper har startats både på Åland och i Lettland.
Parallellt med den konkreta gruppverksamheten bedrivs forskning som kommer att redovisas i och med att projektet tar slut nu i december. Men redan innan det forskningsresultatet offentliggörs står det klart att projektet har varit framgångsrikt.

Stora frågor
Det kom tydligt fram nyligen då deltagarna möttes i Lettland för en utvärdering.
– Både vi och de lettiska ledarna är eniga om att resultatet av grupparbetet är ungdomar som har fått betydligt bättre möjligheter att tackla problem i sin vardag, berättar de åländska ledarna då fredsinstitutet, genom projektassistenten Ulrika Navier, kallar till en pressinformation.
Tidigare projekt i Litauen har krävt att projektverksamheten långt handlat om att försöka nå flickor som kan löpa risk för att bli offer för sexslaveri. Men också de fyra tjejgrupper och två killgrupper som har startats på Åland fyller en viktig samhällsfunktion.
– Här handlar det om respekt för könen, om att en kvinnas nej alltid är ett nej, om eventuella framtida köp av sex. Stora viktiga frågor.
Fyra av grupperna på Åland har hållits i Mariehamn, en i Hammarland och en i Lemland.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen