DELA

Lyckad sjöbevakningsreform på Åland

Under ett år har den åländska sjöbevakningen testat en modell där små stationer slås samman till större och personal flyttas från den interna byråkratin ut på fältet.
– I dag vill nog ingen återgå till det gamla systemet, säger områdeschef Timo Hissa.
Gränsbevakningen i riket står inför omfattande omorganisationer. Små gräns- och sjöbevakningsstationer slås samman till större enheter med bättre funktionsförmåga. Personal som jobbat med förvaltningsuppgifter flyttas till operativ verksamhet.
Redan för ett år sedan fick man på Åland grönt ljus att pröva olika modeller.
– Vi inledde från rent bord och tittade på vad som är väsentligt och vad som inte är det. Vi har jobbat fram en modell som passar den reform som nu kommer.

Färre stationer
Diskussionen på Åland har ofta kretsat kring att stationerna måste få vara kvar. Men, konstaterar Timo Hissa:
– Aldrig har en fastighet räddat någon.
I dag finns två stationer, en i Kökar och en i Mariehamn.
– Vi har rörliga patruller som snabbt kan ta sig fram.
Båtar har placerats ut i på norra, södra, östra och västra Åland.
– Det tar 30 minuter med bil till norra Åland, vi får ut folk snabbare än tidigare.
Medborgarperspektivet har hela tiden varit grunden för reformen – servicen ska ligga på minst samma nivå som tidigare.
Efter en lagreform 2005 ansvarar sjöbevakningen inte bara för sjöräddningen utan också för gränssäkerheten – till vilken bland annat människohandel hör. Det är ytterligare en anledning att rikta resurserna till det operativa istället för att lägga dem på intern byråkrati, enligt Hissa.

Treårig reform
Åren 2010–2012 kommer totalt 17 stationer att läggas ned i Finland. Placeringen av de större enheterna varierar beroende på lokala omständigheter och uppgifter. Bevakningsstationerna kommer att fungera mest som baser.
Mobila och effektivt utrustade patruller vid landsgränserna och till havs finns där säkerhetssituationen så kräver och även medborgarna har lättare att nå patrullerna, enligt ett pressmeddelande från Inrikesministeriet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax