DELA

Lusse-elever i stort rollspel

Förhandlingar går ut på att ge och ta. Det fick några elever från Ålands lyceum lära sig när de deltog i ett FN-rollspel i Lübeck i början av maj.
Runt ett bord i Ålands lyceums bibliotek sitter sex av skolans elever. De är ivriga att dela med sig av sina intryck efter sin resa till Tyskland. Tillsammans med 300 skolelever från hela Europa gestaltade de Förenta Nationerna vid ett stort möte för några veckor sedan.
I rollspelet antog eleverna rollen som ambassadör för ett av de 191 länder som är medlemmar i FN. Ålänningarna tilldelades Israel och ansattes hårt av andra deltagare.
– Våra elever hade det extra tuff, säger läraren Anders Casén.
För att kunna argumentera för sin sak var det viktigt att vara påläst.
– Vi satte oss in i Israels inrikespolitik innan vi åkte, berättar Robert Vickström.

Formellt språk
Hela dagarna arbetade de olika i kommittéer. Det gällde för ålänningarna att stiga in i rollen som israeler och lobba för sitt lands intressen. För att skapa en realistisk atmosfär bar alla prydlig klädsel och använde ett formellt språk.
Ibland var det inte helt okomplicerat att lägga undan rollen när dagens förhandlingar var slut.
– För mig blev det svårt att hålla isär de egna åsikterna och landets, säger Simon Pellas.
Genom att debattera och förhandla försökte man finna gemensamma lösningar på internationella problem. På agendan stod bland annat frågor om konflikten i Sudan, Irak-kriget och den illegala handeln med organ.
Emilia Josefsson representerade Israel i gruppen som ansvarade för mänskliga rättigheter. Hon tycker att det var intressanta ämnen som togs upp.
– Vi talade om dödsstraff och barnarbete.

Nyttig erfarenhet
Rollspelet i Lübeck anordnades för 10:e gången. Anders Casén säger att skolan kommer att skicka en grupp även nästa år om det finns intresse bland eleverna.
Ungdomarna som nyligen har kommit hem ångrar inte att de var med i rollspelet. I bagaget har de kunskaper för livet.
– Jag blivit bättre på att kompromissa, menar Simon Pellas.
Rollspelet gav mersmak.
– Jag har blivit mycket mer intresserad av FN:s arbete, säger Anton Nilsson.

ANNIKA KULLMAN