DELA

Lurade socialen på pengar

Paret hade inkomster som hölls hemliga för socialförvaltningen i Mariehamn som under 2008 betalade ut 4.500 euro för mycket.
Nu har paret dömts för bedrägeri.
Paret har nekat till brott. Kvinnan har ansett att de löneinkomster hon haft var så små att de inte behövde uppges – enligt hennes uppfattning räknades inte inkomster under 760 euro per månad i samband med utkomststödsberäkningen – och mannen har uppgett att han inte förstod språket.
Ringa inkomster som inte inverkar på utkomststödet är i praktiken maximalt 150 euro per månad. Informationen hade getts på flera språk, också skriftligt.
Totalt hade kvinnan förtjänat drygt 10.000 euro samtidigt som hon lyfte utkomststöd. Tillsammans med privatlån och banklån uppgick summan till drygt 15.000 euro under den aktuella tiden.
Kvinnan dömdes till tre månader fängelsestraff, villkorligt, med en två år lång prövotid. Mannen dömdes till 60 dagsböter, 360 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre