DELA

Lundqvistrederierna gör vinst på 11,9 miljoner

Lundqvistrederierna redovisar fina siffror för senaste verksamhetsår.
Smolke i glädjebägaren är beskattningen av de Bahamasregistrerade dotterbolagen.
– Våra fartyg har aldrig någonsin besökt en hamn i Finland så det är en av orsakerna till att man kanske inte skulle skattas i Finland, säger vd Ben Lundqvist.
Lundqvistrederierna, Rederiaktiebolaget Hildegaard och Ångfartygs- aktiebolaget Alfa, gör en vinst efter skatt på 11,9 miljoner. Det kan man läsa i bokslutet som presenteras på bolagsstämman den första september. Lundqvistrederiernas huvudsakliga verksamhet består i att frakta råolja främst mellan Ryssland och Västeuropa.
I bokslutet föreslås att sammanlagt 3,8 miljoner ska delas ut till aktieägarna.Utdelningen i Alfa föreslås bli 150 euro per aktie och 600 euro i Hildegaard. Styrelsen kan besluta om en tilläggsutdelning på maximalt 700 euro per aktie i Hildegaard och 125 euro per aktie i Alfa. Tilläggsutdelningen får styrelsen besluta om att dela ut efter ”en bedömning av de ekonomiska framtidsutsikterna, investeringar och bolagets ekonomiska läge”.


Måste skatta i Finland
År 2010 beslutade skatteförvaltningen i Finland att beskatta Lundqvistrederiernas Bahamasregistrerade bolag, som äger alla fartyg, retroaktivt. Besväret i förvaltningsdomstolen gick inte vägen och nu ligger ärendet hos högsta förvaltningsdomstolen.
Skatterna som Lundqvistrederierna tidigare undgått betala och som nu krävs tillbaka ligger på omkring 40 miljoner euro.
Är du hoppfull på ändring i högsta förvaltningsdomstolen?
– Jag var hoppfull, men nu har jag inga förväntningar längre. Miljön för arbete utanför EU beaktande skattemässiga möjligheter har ändrats totalt i Finland, säger Ben Lundqvist.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson