DELA

Lundqvistgruppen vinner tid genom att beställa nya fartyg

Genom att beställa nya fartyg i stället för att fynda begagnat vinner Lundqvistrederierna tid – och tid i det här sammanhanget kan betyda pengar.

Nya Åland berättade nyligen att Lundqvistrederierna beställt inte bara ett utan två nya tankfartyg av japanska Mitsubishi Corporation och Sumimoto Heavy Industries Ltd. Det första levereras under andra hälften av 2014 och det andra under första halvan av 2015.
Kontraktsteckningen kom som svar på den fråga som rederigruppen har fått under flera års tid: När ska ni beställa nytt?
I dag lyder frågan: Varför kom beställningen just nu?
Lundqvistrederiernas vd Ben Lundqvist säger att kunderna vill att oljan transporteras med modernt tonnage och att den som har sådant tonnage får en konkurrensfördel.
– Vi har hållit an med nybeställningar ganska länge, och säkert hade det varit ekonomiskt lönsamt att hålla an ännu lite till. Men det är mycket psykologi med i spelet från befraktarhåll och därför blev det nu.

Det handlar till exempel om fartygens skrovform och effektiveringar i maskineriet med lägre bunkeråtgång som följd.
– Senast vi beställde fartyg gjorde vi rätt. Vi investerade när priserna var låga och när vi sedan fick fartygen.gick fraktmarknaden upp. Vi hoppas att det går på samma sätt också nu.
Här ligger också en av förklaringarna till att valet föll på att beställa nytt tonnage i stället för att köpa begagnat nu när fraktmarknaden går på sparlåga.
– Om vi hade köpt färdiga fartyg så hade vi fått dem genast. Genom att beställa nya vinner vi tid ifall marknaden är bättre ett och ett halvt år framåt i tiden.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax