DELA

Lundqvist-vd: Skatten är betald

Ben Lundqvist, vd för Lundqvistrederierna, säger i en kommentar till Nya Ålands artikel om den stora skattesmällen att skatten är betald och beaktad i koncernens bokslut.
Nya Ålands avslöjande i torsdags att det är Lundqvistrederiernas utländska dotter- och intressebolag som drabbats av en skatteskuld i mångmiljonklassen väckte rätt livlig debatt på Nyans hemsida.
För att styra upp debatten bidrog även Ben Lundqvist med en kommentar där han förklarade att det klart och tydligt framgår i rederiaktiebolagen Alfas och Hildegaards verksamhetsberättelser för det senaste räkenskapsåret (april 2010-mars 2011) att deras dotter- och intressebolag på Bahamas beskattats retroaktivt i Finland för sina inkomster.
Det framgår också, tillägger han, att skatterna är betalda och beaktade som slutliga i bokslutet men att bolagen besvärat sig till högre instans.

Billigare betala nu
Orsaken till att skatterna betalats trots det osäkra rättsläget är, förtydligar han, att skattelån är dyra. Skatterna erlades även om bolagen räknar med en återbetalning, dock med betydligt lägre räntesats än om bolagen förlorar den rättsliga processen.
Ben Lundqvist överlåter till media och andra att fortsätta spekulera om skatternas totala belopp.
– Men i och med att skatterna är betalda och beaktade så blir det åtminstone ingen konkurs, säger han till Nya Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax