DELA

Lundberg föreslås bli tf Eckerödirektör

Kommunstyrelsen i Eckerö föreslår att Håkan Lundberg anställs som tillförordnad kommundirektör i tre månader.
Lundberg har tillfrågats och sagt att han kan tänka sig att åta sig uppdraget för tre månader.
– Han är beredd att arbeta på timbasis, cirka två till tre dagar i veckan, då främst med beredning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, skriver styrelsen i sitt protokoll.
Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till om Lundberg bör anställas som tf kommundirektör under tiden 9 september till 9 december.
Sju personer har ansökt om att bli ordinarie kommundirektör i Eckerö efter Kennet Lundström. (ml)