DELA

Lund ny Huntingtonkoordinator

Liselotte Lund är bland fem sökande vald som ny Huntingkoordinator.
– Det ska bli intressant att få fortsätta utveckla verksamheten, säger hon.
Ålands hälso- och sjukvård har efter årsskiftet en ny Huntingtonkoordinator. Tjänsten utannonserades i höstas och man fick in fem ansökningar. Bland dessa intervjuades tre och till slut valdes Liselotte Lund till posten.
Lund är 35 år och född i Vasa. Hon har bott på Åland sedan år 2000 och bland annat arbetet som socialarbetare och utredare vid landskapets socialvårdsbyrå. Just nu är hon vikarierande socialkurator inom vuxenpsykiatrin.
– Jag har arbetat med Huntingtons sjukdom i mindre omfattning som socialarbetare med ansvar för handikappservicen. Det ska bli intressant att få fortsätta utveckla verksamheten, säger Liselotte Lund.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att informera, stöda och hjälpa patienter, anhöriga och vårdpersonal.
– Det gäller att stöda dem med Huntingtons sjukdom och närstående genom att finnas till i deras vardag.
Liselotte Lund finns efter årsskiftet tillgänglig i Dagklinikens lokaler på Norragatan 17 och nås på telefonnummer 538615.

Följer forskningen
Gissningsvis 10-15 ålänningar bär på den obotliga Huntingtons sjukdom. För några år sedan fanns en vision om att delta i ett stort sameuropeiskt projekt, Euro-HD-Network.
– Min förhoppning då var att vi skulle vara med, men på grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet, säger geriatriker Christian Andersson.
Han följer dock nätverkets forskning dit Huntingtonpatienter lämnar in blodprov. Delmålen är att både ge ut och få in information till och från alla som berörs av sjukdomen, skapa ett nätverk och att kartlägga var och hur många drabbade det finns i Europa. Den stora målsättningen är att hitta ett botemedel.
– Vi finns med i deras rullor och får ta del av den information de ger ut. Men vi bidrar inte till forskningen i dagsläget, kanske i framtiden. I princip står vi i startgroparna, men min tisdskapacitet räcker inte till, säger Andersson.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax