DELA

Lumparlands hårda sparpaket

LUMPARLAND. Lumparlänningarna kan räkna med en rejält höjd skatt 2014. Om kommunstyrelsens förslag går igenom höjs den från 18,5 till 19,5 procent.
Bokslutet för Lumparlands kommun 2012 är dyster läsning.
– Det visar ett underskott på cirka 200.000 euro. Nu har vi följt upp årets ekonomi och i värsta fall blir det ett ännu större underskott. För två veckor sedan sammanträdde styrelsen för att analysera läget och det konstaterades att något måste göras, säger kommundirektör Tomas Urvas.
För att kompensera underskottet har kommunstyrelsen nu godkänt ett förslag om att höja kommuninvånarnas skatter – från 18,5 till 19,5 procent, det vill säga en hel procentenhet.
– Den allmänna fastighetsskattesatsen föreslås också höjas från 0,3 till 0,6 procent. Skattehöjningarna väntas bringa in ungefär 90.000 euro mer i skatteintäkter.
Förutom skattehöjningarna föreslås också en rad inbesparningar i kommunen nästa år.
Flera stora förändringar är att vänta i den kommunala servicen nästa år, som en följd av sparförslaget.
– Bland annat kommer vi att avskaffa snöplogningen på privata infarter och vägar efter nästa säsong. Det väntas spara in 10.000.

Minna Wallén