DELA

Lumparland siktar på nollbudget

LUMPARLAND. Det blir en relativt odramatisk budget för Lumparland nästa år. Inga stora investeringar väntar och man räknar med en nollbudget.
Lumparlands kommunstyrelse kan efter två sammanträden lämna över sitt förslag på budget till kommunfullmäktige.
– Den är inte så rysligt dramatisk eftersom vi inte har några större projekt på gång. Driften är ungefär den samma, så det finns inga märkvärdigheter, säger kommundirektör Tomas Urvas.
Det finns en del småsatsningar som asfaltering av kommunalvägar bland annat inom bostads- och industriområden samt av gång- och cykelbanor.
– Korsningen Långnäsvägen/Stickvägen ska få vägbelysning. Vi tycker det är landskapsregeringen som borde belastas för det eftersom det kommer mycket tung trafik från Långnäs och det är viktigt att korsningen är upplyst. Vi har inte fått något gehör men anser att det är angeläget, därför gör vi det själva och räknar med en kostnad på cirka 30.000 euro, säger Urvas.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström