DELA

Lumparland friskaste kommunen

Hela 14 åländska kommuner finns bland de 20 första på folkpensionsanstaltens lista över var landets friskaste invånare bor.
FPA har gjort listan på basen av statistik om dödlighet, sjukpension och ersättning för mediciner.
Lumparland, Lemland, Föglö, Kumlinge och Brändö toppar listan som landets fem friskaste kommuner. Sund och Jomala kommer på sjunde respektive åttonde plats.
Finström är nummer 11, Kökar 12, Mariehamn 13, Hammarland 14, Saltvik 16, Vårdö 19 och Eckerö 20. Geta ligger långt efter med sin 60:e placering och Sottunga saknas helt.

Tre faktorer
FPA har klassificerat kommunerna enligt ett index som baserar sig på tre faktorer. Man har tagit dödligheten i beaktande, man har jämfört antalet sjukpensionärer med antalet arbetsföra i kommunen och också antalet personer som är berättigade till specialersättningar för läkemedel.
I den finskspråkiga draken Helsingin Sanomat ställer sig reportern Päivi Ängeslevä frågan om det har någon betydelse för hälsan om man flyttar från en sjuk kommun till en frisk.
I det resonemang och de intervjuer som följer kommer hon fram till att svaret är både och. Friskheten påverkas bland annat av kommunens inställning till till exempel rehabilitering och fortbildning som alternativ till sjukpension. Friskheten påverkas också på det individuella planet av allt från genetiska arv till sociala arv, utbildning och ekonomi.

Är deprimerande
– De som stannar kvar i en grå och trist kommun gör det för att de inte kan flytta, säger forskaren Tarja Melartin till Helsingin Sanomat.
– Miljön påverkar graden av depression och det är naturligtvis deprimerande om byns enda butik stänger, befolkningen består av äldre och man själv blir arbetslös.
Nästan hälften av antalet sjukpensioner beror enligt FPAs statistik på just depressioner.

Socialt kapital
Överläkare Markku T. Hyyppää hävdar efter att ha forskat i frågan att finlandssvenskarna har ett socialt kapital som är förklaringen till att de är friskare och lever längre.
Helsingin Sanomats reporter frågar honom därför om invånarna från sjuka Rautavaara skulle bli friskare om de flyttade till Lumparland. Han förkastar tanken.
– Migration utarmar områdets sociala kapital.
– Om Rautavaaraborna intog Lumparland skulle de ta med sig kulturen och levnadsvanorna från sin hemkommun. Det skulle förstöra den ursprungliga lumparländskheten, säger Hyyppää till Helsingin Sanomat.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax