DELA

Lugn debatt när kandidater möttes i tv

Många likheter, några skillnader, men överlag en fredlig debatt inför det åländska riksdagsvalet fördes i Åland 24 i går.
De åländska kandidaterna i riksdagsvalet möttes i en direktsänd debatt i går i Åland 24. Listan Åländsk samling representerades av Elisabeth Nauclér och Axel Jonsson (ÅF) som genom lotten valts att representera listan. Johan Ehn (M) och Tony Asumaa (Lib) representerade listan Alliansen för Åland.
Självstyrelselagens förnyande genom en ramlag var naturligtvis en prioriterad fråga hos alla kandidater, men i frågan om egen åländsk beskattning gick åsikterna isär.
– På sikt, om vi har den kompetens som krävs, sade Asumaa.
– Definitivt, sade Jonsson. För språkets skull och för ett skattesystem anpassat efter åländska förhållanden.
– Vi ska förbereda möjligheten att ta över det, sade Ehn. Ramlagen möjliggör detta, men hur det görs är inte bestämt.


Höja pensionsåldern?
– En mekanisk höjning löser inte problemet. Förläng arbetskarriären, få in folk i arbetslivet tidigare, satsa på hälsovård så de hålls i arbetslivet längre, sade Asumaa.
– Det är självklart att vi kommer dit, sade Nauclér. Många vill arbeta längre.
Att det inte är rättvist att pensionärer beskattas högre än förvärvsarbetare var man överens om.
– Men sänk inte skatten för dem på bekostnad av skatt för förvärvsarbete, sade Ehn.
– Höj avdraget för pensionärernas skatt, sade Asumaa.
– Det är inte en så stor skillnad, sade Nauclér. Man har åtgärdat det under den senaste mandatperioden.
Läs mer i papperstidningen!