DELA

Lr starkt kritisk till nedskärningsförslag

Landskapsregeringen ser flera risker med att sammanslå Enskärs och Mariehamns sjöbevakningsstationer.
– Vi motsätter oss förslaget kraftigt, säger kansliminister Roger Eriksson.
Västra Finlands sjöbevakningssektion föreslår att Enskärs sjöbevakningsstation sammanslås med Mariehamns sjöbevakningsstation från och med den första januari 2011. Vidare föreslår man att Ålands sjöbevakningsområde avskaffas som eget område samma datum.
Enligt Ålands landskapsregering är de här ändringarna inte acceptabla.
Ändringarna skulle innebära minskade personalresurser på Åland. Resurser som redan krympt i och med avskaffandet av sjövevakningsstation Storklubb.
– Minst nuvarande personalresurser måste behållas för att trygga säkerheten och servicen till sjöss, skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till Gränsbevakningsväsendet.

Hot mot svenskan
Den organisatoriska strukturen som Ålands sjöbevakningsområde innebär är en garanti för att samverkan mellan de åländska myndigheterna och gränsbevakningsväsendet fungerar bra, anser landskapsregeringen.
– Dessutom utgör den nuvarande organisationen en grundläggande förutsättning för att trygga det svenska språket som arbetsspråk inom det åländska området, skriver man.
Lr tror att ett avskaffande av området riskerar att väsentligt försvåra rekryteringen av åländska ungdomar till gränsbevakningen. Därmed skulle man även förlora den lokala förankringen i samhället.
Landskapsregeringen anser det nödvändigt att hålla ett möte med Gränsbevakningsväsendets högsta ledning innan de föreslagna förändringarna påbörjas.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax