DELA

Lr lovar hemligstämpla anbud från auktionshus

Landskapsregeringen har gett förhandslöfte till tre auktionshus att deras anbud hemligstämplas ifall det är deras krav för att åta sig att auktionera ut den åländska vrakchampagnen.
Nya Åland berättade i fredags att inget av de tre auktionshus som fick anbudsförfrågan hade lämnat in anbud för att sköta den planerade utauktioneringen av två flaskor vrakchampagne i sommar.
– I anbudsförfrågan ville vi att auktionshusen skulle lämna en redogörelse för sin bakgrund, alltså om sin renommé och sin seriositet. Kanske tycker man att vi är för hårda, säger ubildningschef Rainer Juslin.


Erbjöd diskretion
Därför beslöt landskapsregeringen att förlänga anbudstiden. Samtidigt tog man kontakt med auktionshusen igen och erbjöd diskretion, berättar han.
– Vi sa att om de anser att det finns uppgifter som bör hemlighållas så kan vi tillgodose det..
Grundprincipen enligt lagen är att anbud är hemliga men att de blir offentliga efter att beslutet fattats om vem som får uppdraget.
Vad gör ni om auktionshusen har uppfattat landskapsregeringens förhandslöfte om sekretess som en garanti för att inget i de eventuella anbuden yppas?
– Det får vi ta ställning till sedan i så fall. Jag kan inte tänka mig att anbuden är hemliga som helhet.
Förutom Christie´s har även Sotheby´s i London och Acker Merrall & Condit Retail Store i New York kontaktats.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre