DELA

Lr: Lagligt ersätta Mariepark

I brådskande fall, vid oförutsedda händelser kan landskapsregeringen betala ut pengar som inte finns budgeterade. Men det vanliga är att lagtinget först godkänner kostnaden innan landskapsregeringen betalar ut dem.
Det skriver landskapsregeringen till biträdande justitiekansler, som har fått klagomål från lagtingsledamoten Ronald Boman (fg) om ett fall som rör Mariepark.
Mariepark hade rätt att ha servering utomhus till klockan 2 på natten. Efter upprepade klagomål från bosatta intill parken beslöt dåvarande hälsoministern Sune Eriksson (lib) att serveringen utomhus måste upphöra vid midnatt.
Det här beslutet fälldes av Högsta förvaltningsdomstolen och Marieparks ägare, lagtingsledamoten Dennis Jansson (fs) krävde skadestånd på drygt 100.000 euro för förlorade intäkter.
Man enades så småningom om 40.000 euro, som också betalades ut. Boman ansåg att detta var fel, eftersom det inte fanns pengar för ändamålet i budgeten. Dessutom tyckte han det var fel att landskapsregeringen förhandlade om ersättning till en person som är medlem i ett regeringsparti.

Kunde inte vinna
I sitt bemötande till JK påpekar landskapsregeringen att HFD hade fällt beslutet att dra in på serveringstiden, så det var rätt uppenbart att landskapet inte kunde vinna en skadeståndsprocess.
Pengarna togs senare upp i en tilläggsbudget, som lagtinget godkände. Senare har också landskapsrevisorerna godkänt förfarandet. De skrev att det i detta speciella fanns vägande skäl att ingå ett förlikningsavtal även om de andsåg att sådana avtal i allmänhet bör undvikas.
Landskapsregeringen anser i och med det att man har gått lagligt tillväga.

HARRIET TUOMINEN