DELA

LR följer med flygläget

Trafikminister Veronica Thörnroos (C) tror inte att Åland nonchaleras då det på riksplan fattas beslut om vilka flygplatser som får öppna?
– Det här handlar om flygsäkerhet, säger hon.
Bevakar landskapsregeringen Ålands intressen då luftfartsmyndigheterna beviljar tillstånd att öppna flygplatser för trafik? Den frågan aktualiserades i går då beskedet om att flygfälten i Helsingfors, Tammerfors och Åbo hade öppnats men inte fältet i Mariehamn.
– Luftfartsmyndigheterna har exklusiv rätt att bestämma i de här frågorna, vi kan inte göra så mycket. Men jag kan inte tänka mig att Åland skulle glömmas bort. Det här handlar om flygsäkerhet, säger Veronica Thörnroos.

Stänga omedelbart
– Då Mariehamn i torsdags stängde med så kort varsel att Air Ålands plan tvingades vända i luften kontaktade jag luftfartsmyndigheterna och bad om en förklaring. Jag fick beskedet att man hade skickat upp spaningsplan som upptäckte att askan spritt sig snabbare än prognoserna och att man därför blev tvungen att stänga flygfältet omedelbart, säger Thörnroos.
– Det hela hade gått på nio minuter.
Trafikministern betonar att hon kontinuerligt håller sig informerad om trafikläget via flygplatschefen Jim Häggblom.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN