DELA

Lr bordlade ändringen i LBU-programmet

I går bordlade landskapsregeringen det omstridda förslaget till ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2007-2013.
EU-kommissionen har ställt frågor om varför vissa delar av miljöstödet förblivit outnyttjade.
Det handlar om samma ärende som väckte debatt för en dryg månad sedan när det blev klart att landskapsregeringen den 25 juni beslöt att flytta över 3,7 miljoner euro från landsbygdsutvecklingsprogrammets miljöstödsdel till LFA-stöd – i praktiken vanligt arealstöd på 200 euro per odlad hektar, utan särskild miljökoppling.
Frågan aktualiserades av oppositionen i lagtinget i samband med budgetdebatten.
I det 20 sidor långa beslutet från juni framgick det att jordbrukarnas intresse för ett antal listade miljöåtgärder som ingick i LBU-programmet för perioden inte hade varit så stort som landskapsregeringen räknade med när programbudgeten gjordes upp och att det därför finns ett överskott.
Däremot fattas det pengar för LFA-stödet, något som uppges vara en följd av ett räknefel vid budgeteringen. Över 5 miljoner euro fattas.

Pengar finns
Enligt jordbruksbyrån finns det pengar så att både LFA-underskottet, och behovet av landskapsfinansiering för att komma i åtnjutande av nästan 600.000 euro i nya EU pengar för jordbruket, kan täckas under programperioden. Förklaringen är att det utöver landsbygdsutvecklingsprogrammet ingår anslag i landskapsbudgeten för finansieringen av miljöstödets åländska tilläggsdel med 660.000 euro och kompensationsbidragets åländska tilläggsdel med 740.000 euro. De här stödpengarna är inte inräknade i budgetramen.
Tf landskapsagronom Sölve Högman räknar dessutom med att den nationella budgeten för LFA- och miljöstöd ska kunna sänkas med nästan 700.000 euro i 2011 års budget.

Argument krävs
Men det går inte att flytta över miljöstödsmiljonerna hur enkelt som helst. EU-kommissionen behöver välgrundade argument för en sådan åtgärd, påpekade de rådgivare som deltog i den övervakningskommitté för landsbygdsutvecklingsprogrammet som sammanträdde på Åland i slutet av maj, alltså en månad före landskapsregeringens beslut.
Det är de argumenten som landskapsregeringen nu filar på. I går var det meningen att ändringsförslagen i landsbygdsutvecklingsprogrammet skulle klubbas men det blev bordläggning i stället.
Närvarande var lantrådet Viveka Eriksson (Lib), föredragande ledamoten Jan-Erik Mattsson (C), Veronica Thörnroos (C) – som dock i protokollet fått initialerna ”RK” – Roger Eriksson (Lib) och Mats Perämaa (Lib). Frånvarande var Katrin Sjögren (Lib) och Britt Lundberg (C).

”Ville fundera”
Protokollföraren Sölve Högman beskriver kort vad det var man skulle fatta beslut om:
– Det gäller tilläggsinformation till EU-kommissionen angående den föreslagna förändringen. Bordläggningen motiveras av att ledamöterna vill fundera mera på vissa saker.
Näringsminister Jan-Erik Mattsson berättar att tilläggsfrågorna från kommissionen handlar om varför en så stor del av miljöstödspengarna förblivit outnyttjade.
– Ärendet har också en viss återkoppling till den pågående budgetdiskussionen. Vi kämpar ju med ett jätteunderskott i landskapsbudgeten och ledamöterna ville fundera mera.
Finns det någon som tycker att pengarna borde användas till något annat än LFA-stöd?
– Ärendet är ganska omfattande och man ville som sagt fundera mera.

Brådskande ärende
Enligt näringsministern borde ärendet först ha varit på överläggning i landskapsregeringen innan det kom upp till beslut.
Den normala proceduren är att ett bordlagt ärende tas upp på nästa plenum, det vill säga torsdag nästa vecka.
– Om det är brådskande så kan det komma upp snabbare.
Är det här ett sådant ärende?
– Det finns en viss brådska. Kommissionen avgör, och det finns en viss tid angiven.
Som Nya Åland tidigare har skrivit så tar EU-kommissionen ställning till både miljöstödsflytten och landskapets motfinansiering för de nya pengarna i december.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax