DELA

Lr betalar inte för friskola på Lappo

LAGTINGET. Kommunen, inte landskapet, ska stå för kostnaderna för en friskola på Lappo. Det sade utbildningsminister Britt Lundberg (C) i lagtinget i onsdags.
– Det handlar mycket om kommunens välvilja.
Lappo skola stänger från nästa höst. Beslutet togs av Brändö kommunfullmäktige i onsdags. Samma dag diskuterades frågan i lagtinget. Föräldrar på Lappo och Torsholma har i en skrivelse frågat hur landskapet ställer sig till en eventuell finansiering av en friskola och hur en sådan startas upp.
Camilla Gunell (S) ville veta vilka möjligheter man ser från landskapsregeringens sida att starta en ersättande skolverksamhet på Lappo och hur landskapsregeringen ställer sig till att inleda en försöksverksamhet.

Ser på alternativ
Gunell påpekade att föräldrarna till de barn som i höst börjar årskurs ett ställer sig mycket tveksamma till att skicka sina barn med olika färdmedel till skolan i Brändö.
– Som ett alternativ till skolan i Brändö undersöker man nu möjligheterna att starta en så kallad ersättande skola. Med tanke på Ålands småskalighet bör man vara öppen för att finna alternativa småskaliga lösningar som gör att barnfamiljer trots allt vill stanna kvar i regionen, menar Camilla Gunell.

Förening behövs
Britt Lundberg säger att för att starta en friskola måste man först bilda en förening, vilket är på gång på Lappo. Föreningen utser sedan en direktion som ska ansvara för skolans förvaltning och ta fram ett reglemente med antagningsregler.
– Det ska fastställas av kommunen.
Ytterligare behövs en uppgjord läroplan som godkänns av landskapsregeringen.
– Vi granskar om den motsvarar alla grundskolans lärokurser.

Avtal med kommunen
Finansieringen sköts genom avtal med kommunen.
– Det blir en förhandling om hur stor del kommunen är beredd att betala för den ersättande skolan. Systemet med ersättande skolor handlar väldigt långt om kommunens välvilja.
Gunell ville då veta vad landskapsregeringen kan göra förutom att fungera som tillsynsmyndighet.
– Det handlar om en liten by som mer eller mindre stjälps genom ett beslut som tagits på kommunal nivå.

Står i lagen
Landskapsregeringen har bara att rätta sig efter lagen, säger Lundberg. När lagtinget diskuterade lagstiftningen i mitten av 1990-talet var man orolig för att en ersättande skola skulle kunna äventyra en kommunal skola i en skärgårdskommun.
– Jag har svårt att se att landskapet kan ta en aktiv roll och gå in i något som är Brändö kommuns behörighet, i det här fallet hur man ska arrangera studierna för sina barn på Lappo.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax