DELA

Lotterivinstbil behandlas i domstol

Ska den som säljer en lotterivinstbil betala skatt eller inte?
Ja, beslöt Ålands förvaltningsdomstol i höstas. Möjligen väntar en fortsättning i Högsta förvaltningdomstolen.
En kvinna i Eckerö vann en bil på Bingolotto 2002 och sålde den redan samma dag. Efter några år ålades hon att betala skatt eftersom den skattefria vinstbilen omvandlats till pengar. Enligt skattemyndigheterna blev vinsten då beskattningsbar.
Ärendet gick vidare till Sydvästra Finlands skatteverk som i augusti 2008 beslöt att kvinnan inte behövde betala skatt.
Då grep Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt – en central myndighet som lyder direkt under skattestyrelsen – in och lämnade in rättelseyrkande mot skatteverkets beslut till Ålands skatterättelsenämnd. Enheten ville att kvinnan skulle betala både överlåtelseskatt och förhöjning eftersom hon inte hade deklarerat överlåtelsevinsten.


Litteratur från 2006
I november 2008 avslog skatterättelsenämnden rättelseyrkandet. Nämnden hänvisade bland annat till litteratur från 2006 och ansåg att pengarna som kvinnan fick för bilen var skattefri vinst eftersom vinsten hade varit skattefri ifall hon från början hade vunnit pengarna. ”I detta fall vore det möjligt att köpa och sälja en bil för dessa pengar utan att någon beskattningsbar överlåtelsevinst uppstår, skriver nämnden som också konstaterar att rättsläget är oklart och att det finns rum för tolkningar.
Efter nämndens beslut vände sig Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt till Ålands förvaltningsdomstol och yrkade på att kvinnan skulle påföras drygt 34.000 euro i skattepliktig överlåtelsevinst plus skatteförhöjning.
Kvinnan ansåg sig ha handlat i god tro, men förvaltningsdomstolen beslöt i oktober i fjol att hon ska betala skatt på överlåtelsevinsten.


Ny behandling
Så här skriver förvaltningsdomstolen: ”Även om ärendet lämnat rum för tolkning och varit oklart har skatterättelsenämnden inte enbart på dessa grunder haft rätt att avslå rättelseyrkande då XX inte handlat i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar” – trots att problemets kärna, enligt dem som Nya Åland talat med, är just bristen på praxis och tydliga anvisningar.
Skatteverket ska nu behandla ärendet på nytt.
Också Paf vill att rättsläget ska klarna och har därför anlitat proffshjälp för att bistå kvinnan med att anhålla om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Därför har vi stött det här caset. Det principiella problemet är att det tycks vara ok med skattefrihet om någon vinner pengar men skattepliktig inkomst om till exempel en vinstbil omsätts i pengar. Vi anser att det är en ologisk slutsats, säger Paf:s vd Anders Ingves.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax