DELA

Lotterilagen på tapeten när lagtinget öppnade

– Finland ska visa att man är en rättsstat och inte en polisstat, sade talmannen Roger Nordlund i sitt öppningstal i lagtinget i går.
Både Nordlund och landshövding Peter Lindbäck riktade kritik mot Polisstyrelsens utlåtande om Paf-spel på nätet.
För övrigt återvaldes lagtingets talmanstrio för arbetsåret 2010-2011.
Lagtinget arbetsår inleddes under högtidliga former.
Med 25 ledamöter närvarande förrättades talmansval. Talmansvalet gick som väntat. Roger Nordlund (C) valdes till talman för det sista året lagtingets mandatperiod. Han fick 23 av 25 röster, en röst gick till Harry Jansson (C) och en röst var blank.
Gunnar Jansson (Lib) blev första vice talman med 19 röster mot Gun-Mari Lindholms (Ob) 6 röster. Lindholm valdes till andra vice talman. Hon fick 18 röster, fem röster var blanka medan Johan Ehn (FS) och Gunnar Jansson fick en röst vardera.
Sedan gick lagtinget till den traditionsenliga gudstjänsten.


Kritik mot Polisstyrelsen
Efter gudstjänsten var det så dags för landshövdingens öppningstal i lagtinget. Landshövding Peter Lindbäck tog upp den nya lotterilagen i sitt tal. Han riktade hård kritik till den finska polisstyrelsen som nu försöker kullkasta de framsteg man nått gällande Paf:s spel på nätet.
– Det att statsåklagaren numera har slagit fast att själva tillåtandet för spelare i riket att delta på Paf:s internet-spel inte i sig innebär ett brott mot rikets lotterilag, är ägnat att bädda för en slutlig och för parterna acceptabel lösning. Dessvärre har de inledande diskussionerna mellan landskapsregeringen och polisstyrelsen fått en mindre bra start via det sätt på vilket polisstyrelsen formulerat sin inledande syn på det rådande rättsläget.


Vindkraft och integration
Lindbäck nämnde också stödsystemet för förnyelsebar energi och sade att det visar vilka möjligheter det finns i självstyrelselagen och dess bestämmelser att lösa problem som förekommer i förhållandet mellan Åland och riket, bara den politiska viljan finns. Han tog också upp integrationen och berömde ålänningarna och de åländska politikerna för att på ett beundransvärt sätt tagit emot ett mångfald av nya nationaliteter och språk.
– Ålänningarna själva har historiskt varit föremål för andra nationaliteters och kulturers kritiska granskning bland annat genom den internationella sjöfarten. Svåra tider tvingade delar av den åländska befolkningen att flytta till nya och delvis främmande miljöer och bo och verka på andras villkor.


Ingen polisstat
Den nyvalde talmannen Roger Nordlund var inne på samma linje som Lindbäck i frågan om lotterilagen. Han såg polisstyrelsens agerande som ett bakslag efter att man hört grundlagsutskottets och statsåklagarens positiva skrivningar och utlåtande.
– Blir polisstyrelsens nuvarande hållning den rådande kan det leda till en katastrof för Paf och i förlängningen för en stor del av den tredje sektorn på Åland. Paf är också en organisation som sysselsätter många unga och nya ålänningar och är därigenom en viktig del av det moderna åländska näringslivet. Det är dags för Finland att visa att man är en rättsstat och inte en polisstat.
Nordlund nämnde också vindkraftens betydelse för Ålands miljöprofil men även för att uppfylla Finlands klimatmål.
Lotterilagen, stödet till förnyelsebar energi och den planerade nya elkabeln till fasta Finland är tre frågor vars behandling och slutresultat är av stor betydelse för Ålands ekonomiska utveckling och även för de långsiktiga relationerna mellan Åland och Finland, slog talmannen fast.
Nu sammanträder lagtinget regelbundet fram till den 22 december.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax