DELA

Lotsmonopol nu i riksdagen

I riksdagen ligger ett lagförslag om lotsmonopol i finländskt vatten.
Kommunikationsministeriet försök att förbjuda alla privata lotsar är nu en fråga för de förtroendevalda.
Kommunikationsministeriet i Finland har lämnat sitt lagförslag till riksdagen om att det skall grundas ett monopol för lotsning av handelsfartyg. Samtidigt håller ministeriet på att utarbeta ett annat lagförslag enligt vilket statens bolag skulle få detta monopol och med det ensamrätt till samtliga lotsningar.
Förslaget har lett till förnyade protester från privatägda lotsbolaget Baltic Pilot. Bolaget anser att lagförslaget inte kan behandlas seriöst eftersom det går emot utlåtanden från såväl sakkunniga som jurister.

Förbjuder uttryckligen
Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, justitieministeriet och konkurrensverket har alla uttalat sig mot ett lotsmonopol.
– Konkurrensverket påpekar i sitt uttalande att EG i sitt grundfördrag uttryckligen förbjuder sina medlemsstater att skydda statliga företag genom monopollagar, säger sjökapten Joakim Håkans, vd för Baltic Pilot, i ett pressmeddelande.
Han konstaterar att också justitieministeriet har betonat vikten av att komma ihåg vad grundlagen säger om näringsfrihet då lotsningslagens innehåll granskas.
Läs mer i papperstidningen.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax