DELA

Lösning på dyr hamnavgiftskonflikt

En långvarig hamnavgiftskonflikt mellan Mariehamn och rederierna Viking line och Birka line går mot sitt slut.
Om fullmäktige godkänner förlikningsförslaget betalar staden drygt 1,8 miljoner till rederierna – och slipper en fortsatt och dyr rättsprocess.
Rederierna har i dagsläget skadeståndsanspråk mot staden på drygt sexton miljoner euro inklusive räntor.
Viking line och Birka line – som numera ägs av rederiaktiebolaget Eckerö – har sedan slutet av 90-talet hävdat att stadens hamnavgiftstaxor varit orättvisa och gynnat de två rederiernas konkurrenter.
Ärendet ligger nu i Ålands tingsrätt.
Förlikningen går ut på att staden betalar totalt 1,8 miljoner euro till de två rederierna fördelat på sju år. Det blir cirka 260.000 euro per år. På så sätt undviker man en fortsatt kostsam rättsprocess som skulle kunna pågå fem-sex år.


Rimligt
Summan är rimlig med tanke på vad staden uppbär i hamnavgifter, säger stadsdirektören Edgar Vickström i ett pressmeddelande.
– Utgående från en bedömning av samtliga inverkande faktorer har vi kommit fram till att denna förlikningsersättning är korrekt och under sådana omständigheter är det inte försvarligt att fortsätta en process där staden teoretiskt riskerar ett skadestånd och kostnader som är nästan tio gånger högre.
Konkurrensverket har kritiserat hamnavgiftstaxans utformning. Formuleringar kan ha uppfattats som felaktiga och kränkande.
– Det beklagar vi givetvis.


Konkurrensneutralt
Viking lines vice vd Jan Hanses och rederiaktiebolaget Eckerös vd Björn Blomqvist konstaterar att de två rederierna också har övervägt för- och nackdelarna med en fortsatt rättsprocess.
– Genom tvisten har rederierna uppmärksammat staden på vikten att iaktta konkurrensneutralitet.
Viking line betalade i fjol 2,8 miljoner euro i hamnavgifter till staden. Birka line betalade cirka 470.000 euro.
Förlikningsförslaget skall godkännas av stadsfullmäktige. Ärendet behandlas på fullmäktigemötet på tisdag.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax