DELA

Lönsamt strunta i svavelreglerna

Rederierna kan spara stora pengar på att strunta i det nya svaveldirektivet om inte övervakningen förbättras och möjligheterna att bestraffa dem underlättas.
Det säger Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, som anser att myndigheterna måste lägga på ett kol för att hitta fungerande lösningar innan direktivet träder i kraft.
150 000 euro. Så mycket kan nyttan för ett stort rederi bli på en enda fartygsresa om man bryter mot det nya svaveldirektivet och inte blir påkommen.
Den beräkningen presenterade Olof Widén i går under Sjöfartens dag i Alandica, och den har sin grund i att om ett fartyg ertappas med att bryta mot reglerna ska de förlora hela förtjänsten på sin last samt få ett bötespåslag. Men risken att bli påkommen är liten.
– Bara i Finland har vi cirka 40 000 anlöp årligen, men max 300 av dem kontrolleras. Vi anser att myndigheterna måste få fler reurser för att genomföra kontroller och ny teknik för övervakning måste utvecklas.
Svaveldirektivet träder i kraft från och med årsskiftet och enligt det får fartygen i framtiden endast ha 0,1 procent svavel i bränslet. För att övervaka efterlevnaden har myndigheterna talat om bland annat två olika lösningar. Det är dels en så kallad ”sniffer” som kan fästas på broar och sjömärken, dels drönare som ska flyga ovanför fartygen och göra mätningar.
– De här sakerna har man pratat lite löst om. Men det finns inget enhetligt, globalt och kommersiellt gångbart övervakningssystem som är fullständigt utprövat och pålitligt – och vi har sju månader kvar till direktivet börjar gälla.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén