DELA

”Lönsamheten måste vända”

Viking Lines nytillträdda vd Jan Hanses fick inte många dagar på sig att fundera på sitt kommande uppdrag.
– Men jag kände ingen tveksamhet, säger han.
Jan Hanses har jobbat som bolagsjurist och med andra uppgifter i Viking Line sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste åren har han dessutom varit vd:s ersättare som vice vd.
I går flyttades han upp till den allra högsta verkställande posten i koncernen som har långt över 3 000 anställda och många fartyg i sin flotta.
Några dagar hann gå från det Viking Line fattade beslutet om ledningsskiftet tills det förverkligades i går.
Vad tänkte du när du fick uppdraget att bli ny vd?
– Att det är en stor utmaning. Det gäller att få lönsamheten att vända uppåt till de nivåer där de varit tidigare och där de bör vara. För att nå dit krävs det att vi utnyttjar all den kunskap och kompetens som finns hos personalen och at vi ger den frihet, förtroende och stabilitet, säger han.
Ändå ser han ingen dramatisk vändning utan mera en justering av inriktningen inom ledarskapet – något som styrelsen anser honom vara lämplig för.


Hårt arbete
Hur ska du göra för att styrelsen och ägarna ska vara nöjda med dig?
– Hårt arbete väntar. Vi måste ha en fortsatt hård kostnadskontroll samtidigt som vi har en utmaning i att öka intäkterna. Vi behöver utrymme för mera kreativitet i försäljningsledet.
Viking Grace har lyft rederiets bokslut – är det läge att öka intäkterna genom att beställa fler nya fartyg?
– Där har jag ingen nyhet att komma med.
Svindlar det inte när du tänker på att du leder ett så stort bolag?
– Svindlar, nej det får det inte göra. Men det är ett tungt ansvar. Jag behövde egentligen inte tänka så länge innan jag sa ja. Jag har funnits här och arbetat in mig under lång tid.
Har du en permanent anställning eller är den tillfällig?
– Den är permanent.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre