DELA

Lönerna vid landskapet ökar med 2,9 miljoner

2,9 miljoner euro mer får landskapet betala ut i löner. Nu är kollektivavtalet för landskapets tjänstemän undertecknat.
– Men det berör nästan 1.800 personer, säger avtalschef Sara Karlman.
I tisdags undertecknades tjänstemannakollektivavtalet för landskapets tjänstemän. Avtalet gäller till och med februari 2012 och innebär en merutgift på cirka 2,9 miljoner euro för landskapet. Avtalet omfattar nästan alla landskapets anställda.
– Det är väldigt många människor det berör, säger landskapets avtalschef Sara Karlman. Det är cirka 1.800 anställda.
Man förhandlar ännu med vägarbetare och skepps- och maskinbefäl.

Allmänna
De allmänna löneförhöjningarna är:
2,08 procent för tjänstemän med A-löneklass den 1 november 2010.
1,4 procent för läkare den 1 november 2010.
2,58 procent för vårdpersonal den 1 november 2010 och 0,5 procent den 1 maj 2011.
2.08 procent för övrig personal inom ÅHS den 1 november 2010.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds