DELA

Lokalt stöd till vindkraften

Åland kan satsa 20 miljoner euro ur klumpsumman under tolv år för att få vara med i det nationella stödsystemet för vindkraftsproduktion.
– Det blir en väldigt bra affär för Finland, säger finansminister Roger Nordlund (C).
Som Nya Åland berättade i går togs frågan om vindkraftsstödet till Åland inte upp på onsdagens aftonskola i Helsingfors eftersom näringsminister Jan Vapaavuori hade rest till Brasilien. Ärendet sköts formellt upp ett par veckor.
Men stödet diskuterades informellt eftersom det är välkänt att frågan är viktig för Åland och de åländska vindkraftsproducenterna.
– Alla närvarande ministrar ville hitta en lösning. Jag är hoppfull eftersom det politiska stödet från både regering och riksdag är starkt.
Något som eventuellt bidrog till välviljan från rikspolitikernas sida var det erbjudande som lades fram från åländskt håll.
– Vi har sagt att vi absolut är beredda att gå in med ekonomiskt stöd som medfinansiärer från åländsk sida.
Roger Nordlund nämner också stödets storlek – cirka 20 miljoner euro på tolv år. Summan baserar sig på det tillskott till klumpsumman som uppstått på grund av energiskatten som också ålänningarna är med och betalar och som finansierar stödsystemet för vindkraften.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre