DELA

Lodjuret fortsätter vara fridlyst

Lodjuret bör även i fortsättningen vara fridlyst, anser landskapsregeringen i sitt svar till Ålands fåravelsförening.
Landskapet noterar dock att antalet lodjur på Åland har ökat.
I slutet av februari skickade Ålands fåravelsförening till landskapsregeringen ett brev, där de konstaterade att en etablerad lodjursstam är ett hot mot fårnäringen och ville att lodjuret skulle förklaras fredlöst.
I sitt svar avvisar miljöminister Carina Aaltonen och naturvårdsintendent Jörgen Eriksson fåravelsföreningens begäran och skriver att lodjuret även i fortsättningen bör vara skyddat.
– I vissa undantagsfall kan skyddsjakt på djur av ovanstående kategori beviljas, men då skall det röra sig om så kallade ”problemdjur”, dvs. individer som specialiserat sig på t.ex. får som bytesdjur, skriver landskapsregeringen.
Till sist konstaterar landskapet att det är viktigt att fårnäringen liksom övrig husdjursskötsel tar lodjuret i beaktande i samband med djurhållningen.
– Likaså bör man minnas att de betesstöd som via miljöstödet slussas ut till djurägare inbegriper en förväntad, skälig tolerans mot den naturliga faunan, står det i brevet.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni