DELA

Ljust för Mariehamn – 2009 bättre än väntat

Mariehamns stads ekonomi blev drygt 2 miljoner bättre än väntat i fjol, visar bokslutet som sammanställs som bäst.
Stadsstyrelsen har nyligen fått det glädjande beskedet.
Nya Åland har pratat med stadens finanschef Peter Carlsson om orsakerna till att bokslutet visar betydligt bättre siffror än man budgeterade inför fjolåret.
Tidigare har det kommit rapporter om minskade samfundsskatteintäkter och en ekonomi på väg neråt. Att fjolårets nettoresultat blir 2,2 miljoner euro bättre än budgeterat förklaras alltså inte med ökade skatteintäkter, säger finanschefen.
– Totalt sett sjönk skatteintäkterna med 1,5 miljoner euro jämfört med budgeterat.

Köpte arrendetomter
Däremot fanns det flera strukturella åtgärder som förbättrade resultatet. En av dem var att staten sänkte arbetsgivar- och sociala avgifter – något som sparade en halv miljon euro åt staden – och en annan var att det fortsatt låga ränteläget sparade in ytterligare en halv miljon euro av budgeterade kostnader för lån. Staten förändrade också samfundsskattefördelningen så att den blev mera gynnsam för kommunerna.
– Det visade sig också att förvaltningarna har sparat in pengar på att köpa in mindre material än tidigare. Man har också köpt färre tjänster än året före, förklarar Peter Carlsson.
En engångsintäkt som i slutändan gav en intäkt på flera hundra tusen euro var försäljningen av arrendetomter till egnahemshusägare under fjolåret.
– Staden erbjöd en rabatt på 2 procent på markpriset åt dem som ville lösa in sina arrendetomter. Så många som 47 arrendatorer köpte sina tomter.

Investeringar 2007
Investeringsnettot uppgick under fjolåret till 7,7 miljoner euro.
– Klart mycket mindre än budgeterat men ändå på en rimlig nivå, säger finanschefen om investeringarna.
Men också 2010 blir ett knappt åt när det gäller skatteintäkterna, är hans bedömning i dag.
– Det är nog den enskilt viktigaste biten att hålla koll på.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax