DELA

Livlig debatt om skärgårdspolis

LAGTINGET. När alla polistjänster i skärgården dragits in behöver polisens närvaro lösas på andra sätt. Det var man överens om i lagtinget i går. Men debatten blev ändå livlig.
Barbro Sundback (S) efterlyste åtgärder från landskapsregeringen för att förverkliga det man lovade i sitt handlingsprogram.
Barbro Sundbacks (S) motion om skärgårdspolis togs upp i lagtinget i går. Sundback ville i sin motion att lagtinget ska se till att landskapsregeringen förverkligar förslaget om skärgårdspolis för att trygga ordning och säkerhet i skärgården på lika villkor som övriga Åland.
– Historiskt sett har närvaron gjort jobbet, men i dag är det en annan typ av myndighet, sade lagutskottets ordförande Olof Erland (Lib) och föreslog att motionen skulle förkastas.
Nu är det samarbete med Gränsbevakningen och synlighet genom skolbesök och genom oannonserade besök i kommunerna som gäller. Polis på plats men inte alltid.

Förslag som försvann
År 2006 presenterade en kommitté som bland annat bestod av nuvarande trafikminister Veronica Thörnroos (C) och finansminister Mats Perämaa (Lib) ett förslag till polisverksamhet i skärgården. Förslaget byggde bland annat på 3-4 ordningspoliser med särskilt ansvar för skärgården med bistånd från trafikpolisen.
– Det blev inget och man skyller på bristande resurser. Men det finns resurser, fast de används inte i skärgården. Och utan politisk styrning prioriterar myndigheterna så., sade Sundback.
Sundback sade också sig ha fått signaler på att det verkar finnas förakt i skärgården mot lagen – rattfylleri och problem med ordningen i trafiken förekommer. Men flera skärgårdsröster i lagtinget vittnade om att polisens närvaro och insats förbättrats betydligt under det senaste året.Sundback fruktade dock att det bara är en tillfällig förbättring, som försvinner med regeringsbytet efter valet.

Massor med razzior
– Landskapsregeringen har tryckt på att polisen ska öka sin närvaro i skärgården. Antalet razzior har ökat massor. Vi har två lokalkontor, ett i Föglö och ett på Kumlinge. I dagarna diskuteras ett avtal mellan Gränsbevakningen och polisen, sade kansliminister Roger Eriksson (Lib) till sitt försvar.
Ändrade arbetsvillkor och arbetarskydd påverkar polisens arbete i skärgården påpekade Åke Mattsson (Lib). I dag får en polis inte arbeta ensam, det finns krav på hurdan arbetstid man har och även lågkonjunkturen har tvingat polisen att prioritera andra områden.
– De som flyttar till skärgården ska inte behöva nöja sig med mindre än de som bor på fasta Åland, sade Camilla Gunell (S). Service ska ske så gott det går på lika villkor.
Sundbacks motion röstades ner av lagtinget med rösterna 15-6 där socialdemokraterna fick stöd av Mika Nordberg (Ob), Danne Sundman (Ob) och Anders Eriksson (ÅF).
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds