DELA

Livet på landet för sjuttio år sedan

Hur tedde sig livet på den åländska landsbygden för en ung bondedotter för drygt sjuttio år sedan?
I det får vi en inblick i de dagboksanteckningar av Häggens-Agnes som Ulla Boman sammanställt till en bok utgiven av Föreningen för Norrfinström.
Agnes Carlson, ”Häggens-Agnes” (1916-2012) förde under åren 1938-1940 dagbok på hemgården i Stålsby. I ett vaxdukshäfte skrev hon ned stort och smått som hon upplevde. Mycket handlar om vardagen i en bondgård på landet med dess olika sysslor. Men det är dramatiska tider och det annalkande kriget kastar sina skuggor också över Åland och Stålsby.
Ulla Boman berättar att hon fick dagboken i sin hand våren 2010 vid en talka på byagården. Det var Agnes svärdotter Lotta Löfman som överlämnade den. Dagboken var så intressant att Ulla sträckläste den och sedan började hon renskriva texten på datorn.
Agnes skrev nästan för var dag något i vaxdukshäftet och det mesta finns också med i den tryckta boken. För att göra läsningen lättare har Ulla Boman sammanfört anteckningarna under olika kapitel, som ”Ungdomens aktiviteter”, ”Jordbruket på hemgården”, ”Så märkte man av kriget”, med flera. Hon har också satt in mellanrubriker på lämpliga ställen
Boken, som fått titeln ”Bondeflickan” och också försetts med bildmaterial från tiden, kan man få bland annat genom att kontakta Ulla Boman, eller Tage Boman, som är ordförande i Föreningen för Norrfinström. Den säljs också i närbutikerna och kommer troligen också att finnas i bokhandeln.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm