DELA

Liv-Alandia fick avslag på besvär mot Posten

Posten Åland gjorde i huvudsak rätt som upphandlade pensionsförsäkringstjänster av det bolag som var billigast.
Det svaret har Liv-Alandia fått på sitt besvär till marknadsdomstolen i riket.
I juli 2008 begärde Posten Åland anbud på en tilläggspensionsförsäkring i och med ombildningen till aktiebolag. I det uppdraget ingick att ta över pensionsansvaret för personalen.

Tre anbud
Posten Åland fick in tre anbud och valde att teckna avtal med OP-Livförsäkrings ab, det vill säga Andelsbankens bolag. Upphandlingens totala värde var cirka 1 miljon euro – över EU:s tröskelvärde för att upphandling måste ske offentligt. Kontraktet undertecknades i början av 2009.
Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia vände sig till marknadsdomstolen och yrkade på att upphandlingsbeslutet skulle rivas upp och att Posten skulle betala en euro i gottgörelse till bolaget. Liv-Alandias argument var att det inte var ”optimalt” att betala 1,4 miljoner euro i försäkringspremier utanför Åland ”då pengarna därefter inte mera gagnar den åländska ekonomin” och att särskild vikt borde läggas vid detta med tanke på Ålands ställning som självstyrt landskap.
Posten bemötte Liv-Alandias argument med att upphandlingen hade genomförts korrekt, att Posten Åland ab inte har rätt att gynna lokala anbudsgivare och att det anbud som antogs var det totalekonomiskt mest fördelaktiga.

Formella fel
Marknadsdomstolen fann att flera smärre formella fel begåtts i upphandlingsprocesen från Postens sida, men att det vid en sammantagen bedömning inte har kunnat visas att Liv-Alandia skulle ha vunnit anbudstävlingen ifall alla de formella kriterierna hade uppfyllts. Därför förkastades Liv-Alandias krav på att upphandlingen rivs upp och på gottgörelse.
Trots det anser marknadsdomstolen att det är oskäligt att Liv-Alandia måste betala sina rättegångskostnader, något som Posten Åland ab åläggs att göra.
Ändring får sökas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Posten-vd nöjd
Posten Åland ab:s vd Henrik Lundberg är nöjd med marknadsdomstolens beslut.
– De formella småfel som begåtts vid upphandlingen har inte spelat någon roll för det slutliga avgörandet. Vi valde den förmånligaste offerten. Prisskillnaden var inte stor, men den fanns ändå. Vi är skyldiga att välja det billigaste alternativet och kan inte se till vilket bolag som är åländskt. Om vi gjorde så, så skulle antagligen andra bolag överklaga upphandlingen och då skulle vi inte få rätt. Att hitta det mest förmånliga erbjudandet är ju hela grunden till att man gör upphandlingar, säger han.
Nya Åland har sökt Alandiabolagens vd Leif Nordlund och jurist Olli Kytö för en kommentar, dock utan att lyckas.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax