DELA

Liten tuva gotlandsag kan stjälpa stort motorbanelass

Åland ring behöver inget tillstånd från landskapsregeringen för att göra intrång i rikkärret Slätmyras närmiljö och därför tänker man nu dra tillbaka sin ansökan.
Så tolkar styrelseordförande Marcus Måtar den åländska naturvårdslagen.
Motorbanan i Eckerö har, efter många års hopande och roende, nu gått in i ett nytt skede.
Vd Danne Sundman bekräftar att markköpet är i hamn och köpeavtalet undertecknat till ursprungspriset 500.000 euro. Säljare är Eckeröföretagaren Nils-Olof Mattsson.
På bolagets hemsida informerar man om den nya styrelsens sammansättning: Ny ordförande är Marcus Måtar och nya medlemmar är företagarna Hubertus von Frenckell och Tomas Brunberg. De övriga är Anders Mansén och Freddi Jensen.
– Vi ska ha styrelsemöte inkommande tisdag och hade tänkt ordna presskonferens efter det, berättar Danne Sundman när Nya Åland ringer.

Rikkärret Slätmyra
Men ännu har bolaget inte fått det nödvändiga miljötillståndet från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM för att sätta i gång med själva banan. Vid det här lagt är högen med handlingar ansenlig hos myndigheten.
I den ursprungliga ritningen skulle det fredade rikkärret Slätmyra ha hamnat innanför banområdet, något som inte är möjligt eftersom bland annat den sällsynta och fridlysta arten gotlandsag växer här.
Enligt lagen måste den som vill göra intrång i en skyddsvärd arts biotop få tillstånd till detta av landskapsregeringen som dock har sagt nej.
Åland ring meddelade då att man ändrat ritningarna så att kärret inte berörs av banbygget, men landskapsregeringen sa nej igen.

”Tillstånd behövs inte”
Det ledde till det senaste utspelet från bolagets sida. Den 20 maj fick ÅMHM ett e-postbrev från Marcus Måtar där han hävdar att det inte behövs något tillstånd från landskapsregeringen. Detta motiverar han med att de åtgärder som ska vidtas sker i biotopens närmiljö och alltså inte uttryckligen i växtens biotop.
”Det är nu bolagets uppfattning att din uppmaning om att bolaget skulle anhålla om miljötillstånd är felaktigt. Innan bolaget återtar sin anhållan från miljöbyrån är vi naturligtvis intresserade av din uppfattning till denna del”, skriver han till ÅMHM:s handläggare Mats Westman.

Inga nya ritningar
ÅMHM:s svar blir att det i ett tidigt skede i miljötillståndsprocessen gjordes klart för Åland ring att det behövs utredning om att rikkärret Slätmyra inte påverkas för att landskapsregeringen ska kunna ge intrångstillstånd. Utredningen ska visa att hydrologin, alltså vattenflödena, inte påverkas och att inte heller andra åtgärder riskerar den prioriterade livsmiljön. Också vattenlagen bör tillämpas, hävdar myndigheten.
ÅMHM påpekar att man inte har fått någon ritning över den nya bandragningen, men att en sådan lämnats till landskapsregeringen där banan är nedkortad i öst. Flera olika handlingar med bandragningar och andra bilagor finns i omlopp, något som enligt myndigheten är förvirrande.

Allt material ska visas
Därför begär ÅMHM nu in alla nya ritningar och annat nytt material för att kunna gå vidare med handläggningen. Dessutom ombeds bolaget ge utlåtande om den planerade motorbanan från Finlands miljöcentral (se skild artikel).
Så här säger Marcus Måtar:
– Miljöreglerna finns till för att skydda miljön, men samtidigt måste man ju tillåta utveckling. På det här sättet vill vi peka på att myndigheterna inte kan tvinga oss att skaffa extra tillstånd utöver det vi redan har sökt hos ÅMHM. Rikkärret är dessutom utdikat sedan många år tillbaka och vi kommer att visa att banan som byggs ett hundratal meter ifrån inte påverkas.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax